Capitulo 06. A canta d'a gorroya

En Contin Contando

Duración: 00:05:07

Un testo orichinal d'Ana María Gorría Ipas que conta a istoria d'as chovens ansotanas que fa años pasaban a Francia en busca d'una vida millor pa ellas y as suyas familias y a las cualas clamaban, afeutuosamén, gorroyas u bolandrinas.